Thursday, October 8, 2009

cornflower field

4 Comments:

Blogger Paz said...

Lovely!

Paz

October 17, 2009 at 1:02 AM  
Blogger Pia K said...

thanks, paz! we rarely see cornflower fields in sweden like we used to when i was a child. i suppose it's a part of the environmental issues alas. so when i do spot a field like this i'm smittened.

November 13, 2009 at 6:10 PM  
Blogger pärlbesatt said...

Oh, min älsklingsblomma, förutom vallmo! För mig är det ett bra barndomsminne, blåklint, veteax, vallmo och lite instoppade margueriter. :)

December 4, 2009 at 2:15 PM  
Blogger Pia K said...

men precis, barndomsminne och fälten fyllda med dessa vackra vilda blommor, ljuvligt inte sant, pärlbesatt:)

July 16, 2010 at 12:59 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home